Αιτήσεις συμμετοχής σε σεμινάρο/ημερίδα

Αίτηση για εκπαιδευτικούς σχολείων            Αίτηση για εκπαιδευτικούς ΚΠΕ

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο σεμινάριο-ημερίδα αποστέλονται στον/ην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων του νομού στον οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός.  Οι αιτήσεις αποστέλονται στον Υπεύθυνο Σ. Δ. με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από το Διευθυντή του σχολείου. Το ΚΠΕ Αρναίας τις παραλαμβάνει μέσω Υπευθύνου Σ. Δ.