Έγκριση σχολικών επισκέψεων Ιανουάριος-Ιούνιος 2017

Η έγκριση της επίσκεψης των σχολικών μονάδων για υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. στο ΚΠΕ Αρναίας, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ