Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις - Σεμινάριο μέλισσας

Ο Δήμος Ν. Προποντίδας και η ομάδα έργου BeePathNet ολοκλήρωσαν τον κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα τη μέλισσα. Για όσους εκπαιδευτικούς του δικτύου "Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά" δεν μπόρεσαν να τα παρακολουθήσουν, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο, παραθέτουμε τους συνδέσμους των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων.

1. Μέλισσα, κοινωνία και συμπεριφορά

2. Κανόνες ασφάλειας σε επισκέψιμο μελισσοκομείο και γύρω από τις μέλισσες

https://drive.google.com/file/d/1STggMNed0yNJgfI7Mxd3R80pKvnxovZY/view?usp=sharing

3. Προστασία και αξιοποίηση της ελληνικής χλωρίδας: ο ρόλος των ελληνικών αυτοφυών στη ζωή μας

4. Διατήρηση και αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας: ο ρόλος των Βοτανικών κήπων και πάρκων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

https://drive.google.com/file/d/1e_rG7Wf8lY9jrJQ8Kkb3JAPj-zAUQA8j/view?usp=sharing

5. Τρόποι αναπαραγωγής αυτοφυών ειδών με έμφαση στα αρωματικά-φαρμακευτικά-ανθοκομικά είδη

6. Επικονίαση και προσφορά των μελισσών στην επάρκεια τροφής

https://drive.google.com/file/d/1hHdbgIrzS0vKOD31W8hp6GXj72jaK0R6/view?usp=sharing