Πίνακες συμμετεχόντων-πρόγραμμα σεμιναρίου "Γιατί εξαφανίζονται οι μέλισσες"

"Γιατί εξαφανίζονται οι μέλισσες" 10-12 Μαΐου 2019

Στο πρόγραμμα του σεμιναρίου ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικοί του σεμιναρίου βρίσκονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ

Όσοι από τους τακτικούς εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο για σοβαρούς λόγους θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα το ΚΠΕ Αρναίας ώστε να αντικατασταθούν.