Έγκριση ημερίδας 08-03-2019

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε την έγκριση από το ΥΠΠΕΘ της ημερίδας "Το πέρασμα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφορία" στις 08-03-2019.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ