Συμμετέχοντες-πρόγραμμα-οδηγίες σεμιναρίου 14-16 Δεκεμβρίου 2018

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τους πίνακες με τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο "Όταν η αειφορία συνάντησε την οικονομική κρίση" που θα υλοποιηθεί στις 14-16 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου στο οποίο ενδέχεται να γίνουν κάποιες αλλαγές και οδηγίες προς τους συμμετέχοντες.

Η σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των αναπληρωματικών δεν είναι σειρά προτεραιότητας. Η αναπλήρωση θα γίνεται κάθε φορά από την αντίστοιχη Δ/νση Εκπ/σης από την οποία θα υπάρχει η ακύρωση συμμετοχής και με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα της ίδιας Δ/νσης Εκπ/σης. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός στην ίδια Δ/νση Εκπ/σης τότε θα παίρνει τη θέση εκπ/κός από άλλη Διεύθυνση. 

Τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης

Τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπ/κοί Β/θμιας Εκπ/σης

Πρόγραμμα

Οδηγίες