Συνάντηση σχολείων Δικτύου Α/θμιας-Δήλωση συμμετοχής

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση του Ε.Θ.Δ. "Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018"

 

Το ΚΠΕ Αρναίας, για το σχολικό έτος 2017-2018 οργανώνει τη δράση «Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018»για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωριστά για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η δράση αφορά τη συνάντηση των σχολείων που είναι ενταγμένα στο Δίκτυο. Θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα οργανωθούν από το ΚΠΕ Αρναίας και τα συνεργαζόμενα στο Δίκτυο ΚΠΕ και παρουσιάσεις εργασιών (p.p. αφισών, δρώμενων, κ.α.) όσων σχολείων το επιθυμούν. Θα είναι μονοήμερη, με διάρκεια περίπου από τις 10π.μ. έως τις 2.30μ.μ.

Το κόστος μετακίνησης και διαμονής (αν είναι απαραίτητη) θα βαρύνει τα σχολεία που θα συμμετέχουν.

Η συνάντηση που αφορά τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης οργανώνεται για την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και θα υλοποιηθεί στο άλσος της Αγίας Παρασκευής στην Αρναία.

Τα σχολεία που είναι ενταγμένα στο Δίκτυο και επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση «Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018» μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο ΚΠΕ Αρναίας έως τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των σχολείων είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να δεχθεί το ΚΠΕ θα επιλεγούν τα σχολεία που δεν συμμετείχαν σε παλιότερη συνάντηση και μεταξύ αυτών, αν χρειαστεί, θα γίνει κλήρωση.

Ακολουθεί η φόρμα της αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ