Συνάντηση σχολείων Β/θμιας-Πρόγραμμα-Αφίσα

"Η μέλισσα που μας ενώνει το 2018"

Συνάντηση σχολείων Δικτύου Β/θμιας Εκπ/σης

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Η οργάνωση της συνάντησης των σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης που είναι ενταγμένα στο Ε.Θ.Δ. "Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά" έχει ολοκληρωθεί. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το πρόγραμμα και την αφίσα της συνάντησης. 

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΦΙΣΑ