ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2011-2012

"Άμπελος η οινοφόρος - Το κρασί στη ζωή μας" 
2-4 Μαρτίου 2012

Συμμετέχοντες: 59 άνδρες
                          54 γυναίκες
Σύνολο         :   113¨

"Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά"
11-13 Μαΐου 2012

Συμμετέχοντες

79

Άνδρες

27

Γυναίκες

52