Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αρναίας έχουν σχεδιάσει και εκδώσει υποστηρικτικό υλικό για τα προγράμματα που υλοποιούν όπως επίσης και υλικό προβολής.

  • Έκδοση εκπαιδευτικού πακέτου για το πρόγραμμα του οικισμού «Μες στα στενά σοκάκια της Αρναίας» (Έκδοση 2002)
  • Έκδοση εκπαιδευτικού πακέτου για το πρόγραμμα του δάσους «Το δάσος» (Έκδοση 2003)
  • Έκδοση εκπαιδευτικού ψηφιακού δίσκου (DVD) για το πρόγραμμα «Μέλι, τροφή βασιλισσών» (Έκδοση 2007)
  • Φυλλάδια εργασίας – υποστηρικτικό υλικό (slides, cd) για μαθητές και εκπαιδευτικούς για όλα τα προγράμματα
  • Ενημερωτικό τρίπτυχο
  • Ενημερωτικό ξενόγλωσσο τρίπτυχο
  • Ενημερωτικό τετράπτυχο ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο (Ανανεωμένη έκδοση)
  • Αφίσες
  • Ημερολόγια


dvd-meli