ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2007-2008

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2007
Θέμα: «Δάση και ορεινές περιοχές»
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ημερομηνία: 11 - 13 Απριλίου 2008
Θέμα: «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»
Συμμετέχοντες: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης